Αριστερό είναι ότι αλλάζει τα πράγματα

Φωτογραφίες

Ηράκλειο - Δημοκρατική Αριστερά